CATalà | CAStellano
La Xarxa d'Economia Solidària s'organitza en diverses comissions de treball que es coordinen en Assemblees plenàries de les seves entitats membres i de suport. Intentem que cada comissió tingui una mitjana de sis persones i pertanyents a diferents entitats.

En funció de l'aparició de nous temes, es creen noves comissions que estan actives mentre el tema és vigent. Les comissions que actualment estan funcionant, són:
PERMANENT
La comissió Permanent està constituïda per un representant de cadascuna de les comissions actives de la XES. Els seus objectius bàsics, són:
La presa de decisions entre Assemblees plenàries que siguin necessàries per a donar resposta a qüestions puntuals.
Presentar a l'Assemblea el pressupost anual.
Proposar a l'Assemblea totes les accions necessàries per al seu desenvolupament i creixement.
La comissió Permanent es reuneix mensualment, sent les seves sessions obertes a tots els membres de la XES. Per a més informació: >
COMUNICACIÓ
Els objectius de la comissió de Comunicació, són:
Creació del butlletí electrònic infoXES, periodicitat mensual.
Disseny gràfic de la XES i de les seves comissions.
Desenvolupament i manteniment de la web.
La comissió es reuneix mensualment. Per a més informació: >
INTERNACIONAL
Els objectius de la comissió Internacional, són:
Mantenir la participació amb REAS.
Representar a la XES a nivell internacional.
Establir i desenvolupar contactes amb organitzacions nacionals i internacionals.
La comissió es reuneix mensualment. Per a més informació: >
LLIBRES
Els objectius de la comissió de Llibres, són:
Edició de nous llibres de la col·lecció de la XES.
Augmentar les entitats de suport a la col·lecció de llibres XES.
La comissió es reuneix mensualment. Per a més informació: >
ECONÒMICA
Els objectius de la comissió Econòmica, són:
Proposar a la Comissió Permanent el pressupost anual ordinari de la XES.
Realitzar el seguiment mensual del pressupost ordinari de la XES.
Seguiment del pressupost extraordinari de la XES.
Supervisió econòmica d'aquelles comissions que tenen autonomia econòmica.
La comissió es reuneix una setmana abans que la Permanent. Per a més informació: >
BALANÇ SOCIAL
Els objectius de la comissió de Balanç Social, són:
Desenvolupar anualment el balanç social de la XES.
Crear un instrument de certificació social.
Augmentar les entitats que realitzin el balanç social.
Establir contactes amb altres experiències similars.
La comissió es reuneix mensualment. Per a més informació: >
ECONOMIES FEMINISTES
Els objectius de la comissió de Economies Feministes, són:
Transformar la gestió del poder per a revaloritzar les cures i posar les vides en el centre de les organitzacions.
Identificar pràctiques positives de transformació social feminista, fer-lis difusió i promoure les seves aplicacions dins de les organitzacions del món de l'ESS.
Sensibilitzar les persones de la XES per a les qüestions de gènere i de les economies feministes.
La comissió es reuneix mensualment. Per a més informació: >
FIRA
Els objectius de la comissió de la Fira, són:
Realitzar anualment la Fira d'Economia Solidària de Catalunya (FESC).
Augmentar les entitats expositores a la FESC.
Establir contactes amb altres fires similars.
La comissió es reuneix mensualment. Per a més informació: >
XARXES LOCALS
Els objectius de la comissió de Xarxes Locals, són:
Afavorir la creació d'un espai d'aprenentatge col·lectiu en relació a les iniciatives d'economia solidària impulsades des de diferents localitats.
Apropar les reflexions i praxis generades des de la XES a les diferents localitats que impulsen les seves pròpies xarxes d'economia solidària.
Apropar el treball generat des de les diferents xarxes locals a tots els membres de la XES, impulsant propostes d'intercooperació entre els seus membres.
Donar suport a la creació de mercats socials articulats a nivell de les localitats, vinculant la proposta del model del mercat social de la XES.
La comissió es reuneix mensualment. Per a més informació: >
la XES
   Comissions
   Adhesió
   Enxarxat
   Documents
   Blocs
MEMBRES
   Col·lectius
   Sectors
   Directori
   Balanç Social
ECONOMIA
   Articles
   Bibliografia
   Imatges i Vídeos
   Enllaços
PROJECTES
   Llibres
   Balanç Social
   Fira FESC
   Mercat Ecosol
NOTÍCIES
   Afegir noticia
   Alta en infoXES
   infoXES
   Baixa en infoXES
AGENDA
   Afegir esdeveniment
|    NOTA LEGAL    |    PRIVACITAT C/ Bailèn, 5 baixos - 08010 Barcelona
Telèfon: 661 508 895
>
Projecte telemàtic desenvolupat per