CATalà | CAStellano
La Xarxa d'Economia Solidària, a més del web, disposa de diversos blocs que s'utilitzen com a àrees de comunicació.

La creació d'aquests blocs és necessària perquè alguns dels nostres projectes generen un important volum de continguts i informació, que necessita un espai propi on ubicar tota la informació que desenvolupen en les múltiples activitats que es duen a terme en el treball constant del camp de l'economia solidària.

Amb l'existència d'aquests blocs s'aconsegueix disposar d'un espai telemàtic propi per a aquests projectes i s'assoleix una millor localització de la informació i participació que s'ha creat a cada un dels projectes que s'hi indiquen.
BLOCS DE LA XES
Alternatives a la crisi
XES - Pla de participació
Congrès fundacional de RIPESS-Europa
la XES
   Comissions
   Adhesió
   Enxarxat
   Documents
   Blocs
MEMBRES
   Col·lectius
   Sectors
   Directori
   Balanç Social
ECONOMIA
   Articles
   Bibliografia
   Imatges i Vídeos
   Enllaços
PROJECTES
   Llibres
   Balanç Social
   Fira FESC
   Mercat Ecosol
NOTÍCIES
   Afegir noticia
   Alta en infoXES
   infoXES
   Baixa en infoXES
AGENDA
   Afegir esdeveniment
|    NOTA LEGAL    |    PRIVACITAT C/ Bailèn, 5 baixos - 08010 Barcelona
Telèfon: 661 508 895
>
Projecte telemàtic desenvolupat per